Lĩnh vực khác

Lĩnh vực khác

Không chỉ mang đến cho thị trường trong và ngoài nước giống thuỷ sản nước ngọt, nước lợ chất lượng, Bao Minh Aquatic Products còn có thế mạnh trong việc cung cấp thuốc thuỷ sản, các loại máy phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, giúp tăng năng suất nuôi trồng cho người dân.

Tin cùng chuyên mục